<p>Newly appointed Ranchi DC, Rai Mahimapat Ray today met Jharkhand governor Draupadi Murmu at Raj Bhawan</p>

Newly appointed Ranchi DC, Rai Mahimapat Ray today met Jharkhand governor Draupadi Murmu at Raj Bhawan


Photo by: Ratan Lal