<p>गाँव हो या शहर,<br />
लापरवाही न बरतें किसी भी पहर।<br />
याद रखिये, '2 गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी'।</p>

गाँव हो या शहर,
लापरवाही न बरतें किसी भी पहर।
याद रखिये, '2 गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी'।