<p>Jharkhand Khadi Gram Udyog Sangh chairman Sanjay Seth encouraging the Ram Navami processionists in Ranchi.</p>

Jharkhand Khadi Gram Udyog Sangh chairman Sanjay Seth encouraging the Ram Navami processionists in Ranchi.


Photo by: Ratan Lal